I presens svenska verb inte konjugat av en person

Du kan ladda ner en arbetsbok i svenska språket

Olika arbetsböcker finns tillgängliga för gratis varje vecka

About