En lördag i December i på AGI huvudkontoret i Trieste, gräva upp jorden i en workshop för att upptäcka och förbättra relationen mellan makar och familjemedlemmar genom att skriva och rita. Syftet med mötet är att öka deltagarnas medvetenhet om möjligheten av att hantera kritiska faser av familj, så att från och med denna punkt, intressanta idéer för den enskilde, för gifta par och för familjen som helhet.

Personliga kriser, kursen»Äktenskap och familj»i ramen av pedagogiskt stöd i samband med kliniska och familjerådgivning är»läsa»med hennes handstil, som motsvarar den L schei test och ett systematiskt tillvägagångssätt för medling.

Diskussion av materialet kommer från personliga erfarenheter av en specialist kommer att vara rigorös, tillsammans med teoretisk input och anvisningar för ytterligare fördjupning

För att bättre utnyttja din nya hemsida och uppdatera din webbläsare till den senaste versionen, eller prova ett av följande följande webbläsare

About