För formulär kan Du använda om det tidigare lagt ut en annons och vill få det att betala

Du kan skapa en ny annons och få honom att betala, sätta när du lägger till budskapet»Betala ad»

About